Katera je najbolj primerna plezalna stena za otroke?

Predvsem starše, začetnike na področju plezanja, v osnovi, ko želijo svoje otroke navdušiti nad plezanjem, zanima, katera je najbolj primerna plezalna stena za njihove otroke. Slednje pa seveda, logično, najbolj povezujejo, z varnostjo, višino, primernostjo glede na stopnjo otrokovega predznanja o plezanju in seveda tudi s stroški in ceno, ki je pri izdelavi različnih umetnih plezalnih sten, lahko zelo različna.

Katera plezalna stena je primerna za otroke, začetnike pri plezanju?

Katera je najbolj primerna plezalna stena za otroke?

Seveda je vsakemu staršu logično, da naj otroka, začetnika, ne spušča, na visoke in zahtevne plezalne stene, temveč, da je otroka začetnika, potrebno, ne glede na njegovo starost, najprej seznaniti z osnovami plezanja in, da je najbolj primerna plezalna stena za plezalce začetnike, nizka, umetna in lahka stena, iz katere je mogoče hitro in varno sestopiti v vsakem trenutku.

Danes so med temi stenami najbolj popularne aluminijaste, modularne stene, saj le te ne predstavljajo ovire pri montaži (njihova sestava je pravzaprav zelo enostavna), obenem so lahke, hkrati pa tudi modularnost predstavlja cenovno prednost, saj plezalna stena in njena zahtevnost rasteta skupaj z otrokom, tako kot napreduje njegovo plezanje. Modularna aluminijasta plezalna stena se imenuje modularna ravno zato, ker lahko različne module počasi, hkratno z otrokovo rastjo, dograjujemo in skozi čas, brez dokupovanja modulov in brez dodatnih stroškov, hitro povežemo in nadgradimo osnovno, začetno plezalno steno, v zahtevnejšo steno.

Zakaj so moderne otroške plezalne stene povezane z aplikacijami? V čem je prednost tega?

Zagotovo ste starši, ki preverjate ponudbo domačih in športnih plezalnih sten, že naleteli na ponudbo, kjer so predvsem sodobne stene, povezane z mobilnimi aplikacijami, razlog pa se skriva v tem, ker so otroci danes že zelo vpeti v mobilni svet in vse kar je povezano z mobilnim svetom, za otroka predstavlja dodatno motivacijo. Od tod gre pripisati uspeh aplikacijam kot so geocatching, kjer mobilna aplikacija spodbuja otroke in starše, da skupaj, po celem, svetu raziskujejo nove zaklade, hkrati pa se več tudi gibajo v naravi.

Enak princip predstavljajo tudi moderne plezalne stene z mobilnimi aplikacijami – razlog je pa podoben – saj želi združevati tako mobilni, otroški svet, kot motivacijo za gibanje. Aplikacija na takšni plezalni steni otroka nagradi za uspešno osvojeno plezalno pot in smer, hkrati pa tudi osvetli posamezne plezalne poti in beleži napredek otroka plezalca, od njegovih začetkov do kasnejših nivojev.

Tako kot pri vseh ostalih športnih, je tudi pri tem pomembno vedeti, da je ključ do uspeha v plezanju otrok, v tem, da so motivirani za plezanje. Disciplina in trening sta ključna pri tem ali bo otrok redno plezal tudi v prihodnosti, mobilne aplikacije pa mu pri tem samo še pomagajo.

Začetne, manjše in nizke otroške plezalne stene, še posebej za zelo majhne otroke, naj obvezno vključujejo še varnostne lesene stopnice ali drugo vrsto stopnišča, ki otrokom omogoča, da iz plezalne stene takoj sestopijo na varno in stabilno podlago oz. stopnice, če pa v celoti urejate zunanji otroški prostor, pa vam bo zagotovo prišel prav še prispevek o ureditvi otroškega prostora, kjer smo pisali tako o notranji ureditvi otroških sob, kot o zunanjem otroškem prostoru.

Besedišče: Katera je najbolj primerna plezalna stena za otroke?

Sejanje trave v okolici gradbenih objektov

Sejanje trave v okolici gradbenih objektov je interesantno tako za investitorje, ki gradijo večja stanovanjska naselja kot celotne bivalne enote, kakor tudi za investitorje zasebnike, ki gradijo stanovanjske in poslovne objekte v lastnih režijah in pod nazdorom lastnih projektantov in arhitekturnih krajinarjev.

Sejanje trave v okolici gradbenih objektovIz vidika uporabnosti vsebine, smo zato spodaj pripravili nekaj nasvetov za vse, ki se zanimajo za sejanje trave v smislu dokončanja bivalnega ali poslovnega objekta kot zaključek celote gradnje.

Sejanje trave v okolici gradbenih objektov

Seveda urejanje okolice ter krajinska umestitev celotne okolice nekega poslovnega ali bivanjskega objekta sodi v okrilje prvotne arhitekturno krajinske zasnove in načrta umeščanja objektov v prostor, je pa ključno, da zato urejanje krajine razumemo kot stik lokalne krajine z lokalnim okoljem v katerega mora soditi tako vsebinska zasnova objekta, njegov izgled in pa seveda tudi urejena okolica.

Zato k celovitemu urejanju okolice objektov sodi urejanje in nasaditev cvetličnih gred, ureditev morebitnih rastlinskkih nasadov, dreves, grmovnic in tudi sejanje trave (predvsem na novo urejenih površinah bivalnih in stanovanjskih objektov), hkrati pa le to dopolnuje še zunanje pohištvo in zunanja celovita grafika ter podoba okolja, ki se umešča v nel prostor.

Sejanje trave je zato samo del sklopa opravil in aktinvosti, ki morajo biti združene v celovito krajinsko opremljanje raznovrstnih gradbenih enot, pri čemer ne smemo pozabiti na tudi morebitno inštalacijo elektro in vodovodne opreme na travnike in dvorišča, kjer sejanje trave tudi opravljamo.

Sejanje trave nas bo tako v okviru potrebnih dejavnosti pri gradnji objektov zanimalo iz vidika velikosti površine, ki jo imamo namen zatraviti, odvinso pa bo tudi od časa sejanja ter oblike samega terena sejanja. Obenem pri prodaji gradbenih objektov pomembno vlogo odigra tudi sama pričakovana hitrost ozelenitve travnika ali vrta, zmožnost oskrbe različnih zelenic z vodami ter seveda tudi od finančnih sredstev investitorja.

Več: Sejanje trave na vrtu (kdaj in kako) – Hortikultura Lešnik

Za razliko od polaganja travne ruše, kjer lahko načrtujemo ozelenitev vrtov in trat, do dneva natančno, je pač pri sejanju trave potrebno biti pozoren še na sam predviden čas ozelenitve rajona setve.

Vodovodna inštalacija, predvsem tista avtomatizirana preko najrazličnejših namakalnih sistemov, je ključna, da s podlago za travo ne začnemo prezgodaj, saj je pač eden izmed prvih korakov urejanja okolice nekih gradbenih enot, položitev vse predvidene svetilne, elektro, telekomunikacijske in tudi vodovodne ter kanalizacijske inštalacije na podlago, na kateri bo sejanje trave za lep travnik oz. dvorišče, le finalni korak krajinske ureditve nekega bivalnega naselja.

Zato sejanje trave jemljemo kot zaključno aktinvost, ki se jo krajinarjem prepusti hkrati s celovitim oblikovanjem in čartovanjem okolja.

Oznake besed: Sejanje trave v okolici gradbenih objektov