Sončna elektrarna: Prispevek k trajnostni energetski prihodnosti

V današnjem času, ko se svet sooča z izzivi podnebnih sprememb in naraščajoče odvisnosti od fosilnih goriv, postaja iskanje alternativnih in trajnostnih virov energije vse pomembnejše. Med temi rešitvami izstopa koncept sončnih elektrarn, ki izkoriščajo brezplačno in obilno energijo sonca ter omogočajo proizvodnjo električne energije brez emisij toplogrednih plinov. Sončne elektrarne so ključni akterji v prehodu k nizkoogljični energetski prihodnosti, saj ponujajo številne prednosti, vključno z ekološko vzdržnostjo, gospodarskimi koristmi in lokalnim razvojem.

Princip delovanja sončnih elektrarn temelji na fotovoltaičnem učinku, pri katerem fotonski delci iz sončne svetlobe spodbudijo elektrone v fotovoltaičnih celicah, kar ustvari električno napetost. Te celice so združene v module, ki se nato povežejo v večje sisteme, imenovane sončni paneli ali moduli. Te naprave so nameščene na strehah stavb, na tleh ali celo na plavajočih platformah na vodnih površinah. Električna energija, pridobljena iz sončne svetlobe, se lahko nato uporablja za oskrbo gospodinjstev, podjetij in celo omrežij.

Eden od ključnih argumentov v prid sončnim elektrarnam je njihova okoljska vzdržnost. Proizvodnja električne energije iz sončne svetlobe ne povzroča emisij toplogrednih plinov, kar bistveno prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Poleg tega sončne elektrarne ne potrebujejo veliko vode za obratovanje v primerjavi z nekaterimi drugimi vrstami elektrarn, kar je še posebej pomembno v obdobjih suše.

Gospodarski vidik sončnih elektrarn je prav tako izjemno pomemben. Čeprav so stroški namestitve sončnih elektrarn še vedno relativno visoki, so se v zadnjih letih močno zmanjšali. Tehnološki napredek je pripomogel k učinkovitejšim fotovoltaičnim celicam in proizvodnim postopkom. Poleg tega se sončne elektrarne lahko dolgoročno izkažejo za ekonomsko donosne, saj se znižujejo stroški vzdrževanja, poleg tega pa neodvisnost od nihanj cen fosilnih goriv zagotavlja stabilnost oskrbe.

Lokalni razvoj je še en ključni dejavnik, povezan s sončnimi elektrarnami. Ustvarjanje in vzdrževanje sončnih elektrarn zahteva delovna mesta, ki so lahko lokalno usmerjena. To vodi k spodbujanju gospodarske dejavnosti v regijah, kjer so sončne elektrarne nameščene. Poleg tega lahko sončne elektrarne prispevajo k energetski neodvisnosti držav, saj zmanjšujejo potrebo po uvozu fosilnih goriv.

Vendar pa kljub številnim prednostim obstajajo tudi izzivi, povezani z izgradnjo in vzdrževanjem sončnih elektrarn. Med te spadajo nihanja v proizvodnji energije glede na vremenske razmere ter potreba po skladiščenju energije za nočne ali oblačne dni. Prav tako je treba upoštevati vpliv na okolje in krajino pri načrtovanju in postavitvi sončnih elektrarn.

V zaključku je jasno, da sončne elektrarne igrajo ključno vlogo v prehodu k trajnostni energetski prihodnosti. Njihova okoljska vzdržnost, gospodarske koristi in prispevek k lokalnemu razvoju jih postavljajo v ospredje boja proti podnebnim spremembam in naraščajoči energetski potrebi sveta. Z nadaljnjim tehnološkim napredkom in strateškim načrtovanjem lahko sončne elektrarne postanejo osrednji steber naše energetske pokrajine.

Kako povečati moč sončne elektrarne s solarnim nadstreškom

Zaradi trajnostne naravnanosti, neodvisnosti in visokih prihrankov, postajajo sončne elektrarne vse bolj priljubljene med posamezniki. To dokazujejo tudi številke, saj se je v letu 2022 število sončnih elektrarn pri nas podvojilo, v letošnjem letu pa naj bi celo dosegli tako imenovan fotovoltaični gigavat.

Zaradi vseh plusov, ki jih prinašajo sončne elektrarne, se vedno več ljudi sprašuje, kako obstoječo sončno elektrarno čimbolj izkoristiti. Sončno elektrarno lahko v primeru povečanja potreb (priključitev toplotne črpalke, polnilnice za električni avtomobil …) nagradimo in povečamo njeno moč, ter zmogljivosti. To lahko storimo z dodajanem dodatnih modulov na streho vašega doma. V primeru, da na strehi ni več prostora za povečanje sončne elektrarne, pa je najboljša rešitev solarni nadstrešek, ki deluje enako kot klasična sončna elektrarna.

Današnji solarni nadstreški združujejo tri zelo pomembne vidike: uporabnost, sodoben design ter vrhunsko tehnologijo, ki povečuje vrednost vašega doma. Gre torej za klasičen nadstrešek, ki avtomobilu nudi zavetje pred različnimi vremenskimi vplivi, kot so dež, sneg, veter, toča in drugimi nevšečnostmi, s to razliko, da ima v streho integrirane solarne module. To pomeni, da poleg zaščitne funkcije nudi tudi pridobivanje sončne energije in posledično proizvodnjo električne.

parkirana avtomobila pod solarnim nadstreškom

Kako torej povečati velikost sončne elektrarne?

Najpreprostejša rešitev je zagotovo s solarnim nadstreškom. To storimo tako, da solarne module, v kolikor ni več prostora na strehi vašega doma, dodamo na konstrukcijo obstoječega nadstreška. S takšno namestitvijo bomo omogočili pridobivanje dodatne sončne energije. Da bodo paneli dosegli maksimalen izkoristek, naj bodo postavljeni tako, da so čim manj izpostavljeni senci dreves in drugim oviram.

Ena izmed bolj inovativnih rešitev, kako povečati moč sončne elektrarne s solarnim nadstreškom je uporaba bificialnih solarnih modulov. Gre za module, ki lahko sončno energijo zajemajo iz obeh strani kar pomeni, da lahko izkoristijo tudi tisto sončno svetlobo, ki se odbije od tal in drugih površin. Na našem trgu že obstajajo takšni solarni nadstreški, razvili so jih v podjetju Enertec d.o.o. z blagovno znamko Moja elektrarna. »Naš najbolj priljubljen solarni nadstrešek, eKUBO, ima na strehi sončno elektrarno moči 5,40 kW in bificialne solarne module, ki zagotavljajo 30 % večji izplen, saj električno energijo preko odboja generirajo tudi s spodnje strani. eKUBO letno proizvede približno 7.300 kWh, kar zadostuje za električno energijo za povprečno gospodinjstvo za celo leto ter polnjenje električnega avtomobila do 25.000 km letno in omogoča parkirni prostor za dva avtomobila« pojasnjujejo v podjetju. Za tiste z manjšimi potrebami pa je na voljo ePI, ki ima integrirano sončno elektrarno moči 4,5 kW in proizvede približno 6.100 kWh letno.

Njihovi solarni nadstreški so izdelani iz jeklene konstrukcije, tehnične komponente in kabli pa so skriti v konstrukciji. Oba nadstreška imata možnost nadgradnje po Uredbi samooskrbe z električno energijo ter nadgradnjo s polnilno postajo za polnjenje električnega avtomobila.

Cena solarnega nadstreška

Za investicijo v solarni nadstrešek lahko na Eko skladu pridobite subvencijo ali Eko kredit, ter s tem zmanjšate povračilno dobo, ki je ocenjena na 6-7 let, oziroma odvisno od njegove velikosti.

Nadstrešek iz stekla v primerjavi z nadstreškom iz solarnih modulov:

Steklo

Modul Bifical 295 Wp

2 x 3 mm kaljeno

2 x 3 mm kaljeno

Cena

100 EUR/m2

200 EUR/m2

Proizvodnja el. energije na m2/leto

0

220 kWh

Prihodek na m2/leto

0

30  EUR/leto

Vračilna doba

6-7 let

Konkretna primerjava za nadstrešek za dva avtomobila:

Steklo

Modul Bifical 295 Wp

2 x 3 mm kaljeno

2 x 3 mm kaljeno

Cena

3.000 EUR

6.000 EUR + 2.500 EUR samooskrba

Nepovratna finančna sredstva

0 EUR

927 EUR

Proizvodnja/leto

0 EUR

6.800 kWh

Prihodek/leto

0 EUR

950 EUR

Vračilna doba

8 let

Prednosti solarnega nadstreška

  1. Solarni nadstrešek združuje funkcionalnost klasičnega nadstreška za vozila, torej nudi zaščito avtomobilu pred vremenskimi nevšečnostmi, obenem pa pridobiva sončno energijo in tako niža vaše stroške električne energije. Ta rešitev je privlačna predvsem za tiste lastnike, ki želijo prostor na svojem dvorišču ali parkirišču čim bolj optimalno izkoristiti.
  2. Solarni nadstrešek ponuja dodatno površino za namestitev solarnih modulov. Le-ti so dvignjeni nad tlemi in s tem manj izpostavljeni senci dreves in drugih ovir, kar povečuje izkoristek sončne energije.
  3. Stroškov vzdrževanja praktično ni, obenem pa se boste izognili morebitnim stroškom popravila strehe.

Nakup solarnega nadstreška je dolgoročna naložba, ki se hitro obrestuje. Gre za inovativno rešitev in objekt, katerega namestitev je zelo enostavna in zanj ne potrebujete dodatnega dovoljenja, a je kljub temu zaželjeno, da se pri njegovem načrtovanju in namestitvi posvetujete s strokovnjaki, saj boste samo tako zagotovili, da bo sistem pravilno deloval. S solarnim nadstreškom boste zmanjšali energetsko odvisnost, hkrati pa prispevali k ohranjanju okolja.