Sončna elektrarna: Prispevek k trajnostni energetski prihodnosti

V današnjem času, ko se svet sooča z izzivi podnebnih sprememb in naraščajoče odvisnosti od fosilnih goriv, postaja iskanje alternativnih in trajnostnih virov energije vse pomembnejše. Med temi rešitvami izstopa koncept sončnih elektrarn, ki izkoriščajo brezplačno in obilno energijo sonca ter omogočajo proizvodnjo električne energije brez emisij toplogrednih plinov. Sončne elektrarne so ključni akterji v prehodu k nizkoogljični energetski prihodnosti, saj ponujajo številne prednosti, vključno z ekološko vzdržnostjo, gospodarskimi koristmi in lokalnim razvojem.

Princip delovanja sončnih elektrarn temelji na fotovoltaičnem učinku, pri katerem fotonski delci iz sončne svetlobe spodbudijo elektrone v fotovoltaičnih celicah, kar ustvari električno napetost. Te celice so združene v module, ki se nato povežejo v večje sisteme, imenovane sončni paneli ali moduli. Te naprave so nameščene na strehah stavb, na tleh ali celo na plavajočih platformah na vodnih površinah. Električna energija, pridobljena iz sončne svetlobe, se lahko nato uporablja za oskrbo gospodinjstev, podjetij in celo omrežij.

Eden od ključnih argumentov v prid sončnim elektrarnam je njihova okoljska vzdržnost. Proizvodnja električne energije iz sončne svetlobe ne povzroča emisij toplogrednih plinov, kar bistveno prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Poleg tega sončne elektrarne ne potrebujejo veliko vode za obratovanje v primerjavi z nekaterimi drugimi vrstami elektrarn, kar je še posebej pomembno v obdobjih suše.

Gospodarski vidik sončnih elektrarn je prav tako izjemno pomemben. Čeprav so stroški namestitve sončnih elektrarn še vedno relativno visoki, so se v zadnjih letih močno zmanjšali. Tehnološki napredek je pripomogel k učinkovitejšim fotovoltaičnim celicam in proizvodnim postopkom. Poleg tega se sončne elektrarne lahko dolgoročno izkažejo za ekonomsko donosne, saj se znižujejo stroški vzdrževanja, poleg tega pa neodvisnost od nihanj cen fosilnih goriv zagotavlja stabilnost oskrbe.

Lokalni razvoj je še en ključni dejavnik, povezan s sončnimi elektrarnami. Ustvarjanje in vzdrževanje sončnih elektrarn zahteva delovna mesta, ki so lahko lokalno usmerjena. To vodi k spodbujanju gospodarske dejavnosti v regijah, kjer so sončne elektrarne nameščene. Poleg tega lahko sončne elektrarne prispevajo k energetski neodvisnosti držav, saj zmanjšujejo potrebo po uvozu fosilnih goriv.

Vendar pa kljub številnim prednostim obstajajo tudi izzivi, povezani z izgradnjo in vzdrževanjem sončnih elektrarn. Med te spadajo nihanja v proizvodnji energije glede na vremenske razmere ter potreba po skladiščenju energije za nočne ali oblačne dni. Prav tako je treba upoštevati vpliv na okolje in krajino pri načrtovanju in postavitvi sončnih elektrarn.

V zaključku je jasno, da sončne elektrarne igrajo ključno vlogo v prehodu k trajnostni energetski prihodnosti. Njihova okoljska vzdržnost, gospodarske koristi in prispevek k lokalnemu razvoju jih postavljajo v ospredje boja proti podnebnim spremembam in naraščajoči energetski potrebi sveta. Z nadaljnjim tehnološkim napredkom in strateškim načrtovanjem lahko sončne elektrarne postanejo osrednji steber naše energetske pokrajine.

Baterijski hranilniki električne energije – kakšna je cena v letu 2023?

Čeprav cene v zadnjem obdobju precej nihajo, pa to ne velja za področje sončnih elektrarn in baterijskih hranilnikov električne energije. Le-te so namreč v tem trenutku precej stabilne, njihova cena pa je odvisna predvsem od zmogljivosti in zahtevnosti rešitve kot takšne.

Baterijski hranilniki električne energije so inovativna tehnologija, ki omogoča shranjevanje presežka električne energije, ki je proizvedena s pomočjo lastnih obnovljivih virov energije, za kasnejšo uporabo. A vendar ne služijo zgolj shranjevanju viškov proizvedene energije, temveč tudi rezervnemu napajanju gospodinjstva v primeru izpadov v omrežju.

Postajajo sestavni del pri optimizaciji porabe električne energije in njenem upravljanju v hiši. Prav tako lahko z baterijskim hranilnikom nadgradimo obstoječo sončno elektrarno, ne da bi pri tem dodatno obremenili energetsko omrežje.

Sicer pa baterijski hranilnik ni koristen le pri shranjevanju in kasnejši uporabi električne energije, temveč tudi pri nižanju konične moči električnega priključka, kar vpliva na omrežnino oziroma obračunsko moč.

Baterijski hranilnik električne energije je kompatibilen tako s sončno elektrarno kot tudi s toplotno črpalko, električnim vozilom in električno polnilnico.

baterijski hranilniki električne energije

Ali se baterijski hranilnik električne energije izplača?

Res je, da je trenutno na trgu dosegljiva ugodna shema poznano kot net metering, ki deluje tako, da presežek lastne proizvedene električne energije oddate v omrežje, a za to ne dobite nič, v primeru, da je proizvedete manj kot porabite in jo zato vzamete iz omrežja, pa morate plačati razliko.

A že z novim letom se na tem področju obetajo spremembe. Po novi zakonodaji boste elektriko še vedno lahko oddajali v omrežje in jo iz njega tudi jemali, vendar boste za čisto vso to energijo morali plačati prispevke.

Prav tako se v naslednjih mesecih pripravlja še sprememba pri obračunavanju porabljene energije. Če imamo sedaj 2 tarifi, nočno in dnevno, jih bomo v bližnji prihodnosti imeli precej več. Energija bo najdražja takrat, ko se je porabi največ.

Vsem tem podražitvam in spremembam se lahko izognete z lastnim baterijskim hranilnikom, saj boste lahko električno energijo takrat, ko bo najdražja, porabljali iz svojega hranilnika, če je boste proizvedli več kot porabili pa jo boste preprosto lahko shranili v hranilnik in je ne boste rabili jemati iz omrežja.

Zato je odgovor na vprašanje, ali se baterijski hranilnik električne energije izplača, pritrdilen. Kako zelo pa bo jasno že z novim koledarskim letom.

Hranilnik električne energije Tesla

Baterijski hranilnik električne energije cena

Cena baterijskega hranilnika je odvisna od njegove velikosti oziroma kapacitete. Pri podjetju Enertec d.o.o. z blagovno znamko Moja elektrarna, je cena na kW v kombinaciji s sončno elektrarno okrog 2.500 EUR. Začetno investicijo je mogoče znižati tudi z nepovratnimi finančnimi sredstvi Eko sklada, kjer lahko v primeru kombinacije izvedene sončne elektrarne in hranilnika električne energije prejmete 500 EUR/kWp.

Baterijski hranilniki so na voljo tudi za že obstoječe uporabnike sončne elektrarne.

Povprečna velikost baterijskega hranilnika je med 7 in 10 kW, koliko časa pa boste lahko električno energijo, shranjeno v baterijskem hranilniku, uporabljali, je seveda odvisno prav od njegove kapacitete ter porabe električnih naprav v vašem domu. Na primer – električna pečica moči 2 kW bo baterijski hranilnik kapacitete 6,6 kW izpraznila v približno treh urah.

Priporočljivo je, da v času porabe električne energije iz baterijskih hranilnikov ne uporabljate naprav z večjo močjo, saj boste s tem skrajšali čas uporabe električne energije.

Katere so še ostale prednosti baterijskih hrailnikov?

 1. Energetska neodvisnost
  Z baterijskih hranilnikom električne energije boste sklenili krog samozadostnosti. Sončna elektrarna na strehi vašega doma proizvaja električno energijo, ki jo toplotna črpalka porablja za svoje delovanje, hranilnik pa shrani viške. Ta krog samozadostnosti se ne prekine niti v primeru, če pride do izpada električnega omrežja.
 2. Minimalno vzdrževanje
  Baterijski hranilnik električne energije ne potrebuje praktično nobenega vzdrževanja, zato dodatnega dela z njim ne boste imeli.
 3. Dolga življenjska doba
  Baterijski hranilniki imajo dolgo življenjsko dobo, in sicer tudi 15 let in v tem obdobju omogočajo več kot 5.000 ciklov polnjenja in praznjenja. Na baterijske hranilnike v podjetju Enertec d.o.o. z blagovno znamko Moja elektrarna dajejo 5 letno splošno garancijo na produkt baterijskega hranilnika.
 4. Višji prihranki
  Prihranki se pri baterijskih hranilnikih kažejo na več nivojih: ni potrebe po povečevanju po večjih tarifnih varovalkah in zniževanja konične moči pri odjemu, v kombinaciji s sončno elektrarno pa omogoča povečevanje deleža samozadostnosti z električno energijo, pri omejitvi izhodne moči napram električnemu omrežju, oskrba porabnikov z energijo, ko izpade električno omrežje (v sistemih z backup) …

Čeprav se danes za baterijski hranilnik električne energije odločajo predvsem tisti investitorji, ki dobijo omejeno ali zavrnjeno soglasje za sončno elektrarno, se bo to v prihodnosti precej spremenilo. Mnogi namreč že danes razmišljamo o baterijskih hranilnikih kot o investiciji za prihodnost.