Storitve gradbeništva – Kaj vse sodi pod okrilje gradbeništva v najširšem pomenu besede?

Vas zanimajo storitve gradbeništva v širšem pomenu besede?

Za vse, ki obnavljajo svoje hiše, kupujejo hišo na novo ali celo gradijo v teh časih svoj novi dom, je nedvomno zanimivo vprašanje s čim vse se bodo srečali pri tem, ko bodo urejali vsa potrebna dela in dokumentacijo, ki je potrebna in, ki spremlja novogradnjo, nakup ali adaptacijo nekega bivalnega prostora.

V tem prispevku smo zato pod drobnogled vzeli nekaj značilnosti in dejavnosti, ki spremljajo zgornje, z bivanjem in gradbeništvom, povezane dejavnosti.

Arhitekturni biro je najprej ta, ki  sploh izdela načrte za raznovrstne objekte. Glede na namembnost objekta bodo seveda ti načrti med seboj zelo različni. Objekti gradnje oz. prenove so lahko stanovanjske hiše, zdravstveni domovi, študentski domovi, blokovska stanovanja, poslovni objketi, industrijski objekti, objekti v namene turističnih in gostinskih dejavnosti, sakralni objekti in drugo.

Pri vseh teh objektih je seveda potrebno najprej izdelati vso potrebno celostno dokumentacijo, ki vključuje potrebne načrte, podloge za planske dokumente, idejne projekte, projekte za pridobitev gradbenih dovoljenj, projekte za izvedbo del ter revizijske projekte.

Ob tem je seveda vse te dokumente potrebno sestaviti tako, da zadostijo normam in standardom, ki omogočajo pridobitev uporabnega dovoljenja. Projekta dokumentacija in delo projektivnih birojev pogosto služi investitorjem tudi za pridobitev finančnih sredstev za izvedbo gradbenih investicij.

Nadalje v okrilje gradbeništva sodi tuid seveda strokovno in ustrezno svetovanje za ureditev vseh potrebnih dokumentov za pridobitev gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj – le ta pa so različna za različen vrste dejavnosti – kmetijska, industrijska, poslovna in tudi v zadnjem času, vse bolj porabljana, mobilna poslovna dejavnost.

Med vsa ostala dela, ki spremljajo gradbeno dejavnost in gradbeništvo, pa nedvomno sodijo še:

  • projektiranje
  • nadzor
  • svetovanje
  • izdelava načrtov (tipkih in individualnih) in
  • drugo

Za tipsko projektno dokumentacijo veljajo načrti in projekti, ki so pripravljeni vnaprej in so primerni za na primer večstanovanjsko rabo ali gradnjo, pa tudi projekti v sklopu poslovnih centrov, ki jih uporablja več gospodarskih subjektov, v eni gospodarski enoti, hkrati.

Individualna izdelava načrtom pa je namenjena posameznim naročnikov, ki gradijo ali obnavljajo svoje objekte po naročilu in v skladu s poslovno ali stanovanjsko bodočo namembnostjo.

Nemalokrat je ta delno ali v celoti tudi pogojena z pogoji financerja, ki zagotavlja sredstva za izvedbo gradbene investicije.

Storitve gradbeništva in podjetja s CNC orodji

Tako imenovana erodirna tehnika, izdelav orodij za gradbeništvo in specifične potrebe v gradbeništvu, zahtevajo, da se gradbeniki povezujemo tudi s podjetji, ki se ukvarjajo v specifično izdelavo orodij. K tem v prvi vrsti sodijo orodjarska podjetja, ki izdelujejo CNC orodja.

K dejavnostim in smerem povezovanja z gradbeništvom, sodijo iz tega naslova, dejavnosti izdelve orodij za preoblikovanje pločevine, storitve iz področij elektroerozije in CNC rezkanja, izdelava naprav za robotsko strego pri strojih za brizganje plastik, izdelava orodij za tlačno litje kovin in brizganje plastike ter izdelava najrazličnejših merilnih orodij in naprav za obdelovalne centre. V Sloveniji je med CNC podjetji, ki več kot učinkovito nastopajo tudi na najbolj zahtevnem nemškem trgu, poznano podjetje 3CNC, ki nudi CNC obdelave, storitve globokega vrtanja ter stortive 5d obdelav. Njihove CNC storitve za nemški trg najdete na povezavi.

Oznake: storitve gradbeništva