Sejanje trave v okolici gradbenih objektov

Sejanje trave v okolici gradbenih objektov je interesantno tako za investitorje, ki gradijo večja stanovanjska naselja kot celotne bivalne enote, kakor tudi za investitorje zasebnike, ki gradijo stanovanjske in poslovne objekte v lastnih režijah in pod nazdorom lastnih projektantov in arhitekturnih krajinarjev.

Sejanje trave v okolici gradbenih objektovIz vidika uporabnosti vsebine, smo zato spodaj pripravili nekaj nasvetov za vse, ki se zanimajo za sejanje trave v smislu dokončanja bivalnega ali poslovnega objekta kot zaključek celote gradnje.

Sejanje trave v okolici gradbenih objektov

Seveda urejanje okolice ter krajinska umestitev celotne okolice nekega poslovnega ali bivanjskega objekta sodi v okrilje prvotne arhitekturno krajinske zasnove in načrta umeščanja objektov v prostor, je pa ključno, da zato urejanje krajine razumemo kot stik lokalne krajine z lokalnim okoljem v katerega mora soditi tako vsebinska zasnova objekta, njegov izgled in pa seveda tudi urejena okolica.

Zato k celovitemu urejanju okolice objektov sodi urejanje in nasaditev cvetličnih gred, ureditev morebitnih rastlinskkih nasadov, dreves, grmovnic in tudi sejanje trave (predvsem na novo urejenih površinah bivalnih in stanovanjskih objektov), hkrati pa le to dopolnuje še zunanje pohištvo in zunanja celovita grafika ter podoba okolja, ki se umešča v nel prostor.

Sejanje trave je zato samo del sklopa opravil in aktinvosti, ki morajo biti združene v celovito krajinsko opremljanje raznovrstnih gradbenih enot, pri čemer ne smemo pozabiti na tudi morebitno inštalacijo elektro in vodovodne opreme na travnike in dvorišča, kjer sejanje trave tudi opravljamo.

Sejanje trave nas bo tako v okviru potrebnih dejavnosti pri gradnji objektov zanimalo iz vidika velikosti površine, ki jo imamo namen zatraviti, odvinso pa bo tudi od časa sejanja ter oblike samega terena sejanja. Obenem pri prodaji gradbenih objektov pomembno vlogo odigra tudi sama pričakovana hitrost ozelenitve travnika ali vrta, zmožnost oskrbe različnih zelenic z vodami ter seveda tudi od finančnih sredstev investitorja.

Več: Sejanje trave na vrtu (kdaj in kako) – Hortikultura Lešnik

Za razliko od polaganja travne ruše, kjer lahko načrtujemo ozelenitev vrtov in trat, do dneva natančno, je pač pri sejanju trave potrebno biti pozoren še na sam predviden čas ozelenitve rajona setve.

Vodovodna inštalacija, predvsem tista avtomatizirana preko najrazličnejših namakalnih sistemov, je ključna, da s podlago za travo ne začnemo prezgodaj, saj je pač eden izmed prvih korakov urejanja okolice nekih gradbenih enot, položitev vse predvidene svetilne, elektro, telekomunikacijske in tudi vodovodne ter kanalizacijske inštalacije na podlago, na kateri bo sejanje trave za lep travnik oz. dvorišče, le finalni korak krajinske ureditve nekega bivalnega naselja.

Zato sejanje trave jemljemo kot zaključno aktinvost, ki se jo krajinarjem prepusti hkrati s celovitim oblikovanjem in čartovanjem okolja.

Oznake besed: Sejanje trave v okolici gradbenih objektov