Slaba brezžična internetna povezava v hotelu (WiFi)

Zakaj lahko slaba brezžična internetna povezava v hotelu (WiFi) izniči ostale pozitivne izkušnje gostov

Za hotelske goste je WiFi skoraj najpomembnejši. Slaba brezžična internetna povezava v hotelu je bila po pomembnosti, uvrščena takoj za čistimi rjuhami. Ugotovljeno je bilo, da je 65% anketirancev navedlo odlično WiFi, kot enega glavnih razlogov za pozitivno izkušnjo pri svojem zadnjem bivanju v hotelu. Čeprav bi na hitro marsikdo ugibal, da je brezplačna hrana bolj pomembna. Edini odziv, ki je bil postavljen višje od WiFi, je čista soba, ki jo je 76% hotelskih gostov ocenilo kot najbolj pomembno.

slaba brezžična internetna povezava v hotelu

Slaba brezžična internetna povezava v hotelu je vzrok nezadovoljstva gostov.

Če gosti ne morejo dobiti močne, zanesljive WiFi povezave (za vse svoje naprave in pretočne potrebe povsod na hotelski lasti), se verjetno se ne bodo nikoli več vrnili. Kaj pa je še huje? Verjetno bodo za hotel podali tudi negativno spletno oceno.

Tukaj so izzivi, s katerimi se srečujejo hoteli pri zagotavljanju WiFi izkušenj, ki jih pričakujejo gostje in kako jih premagati.

Izziv zanesljive povezljivosti

Te če bi bil mogoče opraviti sprehod po hotelu in vizualizirati pokritost z vhodnim in izhodnim brezžičnim prometom, bi bilo zelo težko predvideti vse težave. Nemogoče je predvideti količino naprav, ki tekmujejo za povezave. Tudi debeli, betonski zidovi, ovirajo signale. Pojavljajo se “mrtve točke” na nepričakovanih mestih, ki povzročajo prekinjanje povezav.

Slaba brezžična internetna povezava v hotelu poskrbi za neprijetne izkušnje gostov. Le ti nikakor ne želijo raziskovati celotnega področja hotela, da bi našli dovolj močno in zanesljivo povezavo. Prav tako ne želijo sedeti pred televizorjem in čakati, da se prične predvajati želeni video. In to brez “kockanja”. Če gosti naletijo na takšne težave, ste lahko prepričani, da bodo na spletnih mestih, ki to omogočajo, izrazili svoje nezadovoljstvo in kritike. To pa lahko precej negativno vpliva na prihodnje posle samega hotela.

V študiji je bilo ugotovljeno tudi, da je najpogostejši način, da se odločijo, kateri hotel izberejo, kar 67% gostov prebere ocene prejšnjih gostov in pregleda ocene na spletu. To pa je nekaj, kar lahko privede do bolečih izgub za ponudnika storitev.

Zaintereseirani za izboljšanje internetne povezave v hotelih, bi morali prebrati še v čem so razlike med satelitsko in kabelsko, hotelsko televizijo.

Dodane prednosti hitre WiFi povezave

Še vedno ne prepričani v potrebo po zanesljivem WiFi? WiFi ne poskrbi le za dobro počutje gostov. Lahko izboljša vse vidike hotela, od nadzora temperature, do možnosti prijave in odjave*.

Tudi, če v hotelu vse ostalo deluje brezhibno, lahko slaba brezžična internetna povezava v hotelu, srečne goste spremeni v jezne. Saj je le brezhibna WiFi izkušnja to, kar želijo, pričakujejo in potrebujejo.

Vzdrževanje hotelskega informacijskega sistema

Nemoteno delovanje hotelskih sistemov je zagotovo ključna prioriteta vsakega hotela in turistične kapacitete, ki želi svojim gostom in strankam nuditi vrhunsko doživetje in prijetno uporabniško izkušnjo ter bivanje. Pri vzdrževanju informacijskih sistemov pa ne ge zgolj za informatiko in sisteme informatike ter administracije, temveč tudi za ip sisteme, ki jih gostje doživljajo in izkušajo v svojih hotelskih sobah). Ključno pri učinkovitem vzdrževanju je, da se vzdrževanja omrežnih sistemov lotimo celovito, da najamemo izkušenega vzdrževalca omrežnih sistemov in, da imamo na vzdrževačni strani, strokovnjake, ki nudijo celovito podporo.

Takšni strokovnjaki za vzdrževanje omrežnih sistemov, so največkrat regijsko prisotni na trgu, kjer deluje hotel, imajo sodoben klicni center, obenem pa so sposobni takoj napake odpraviti tudi z zalogo rezervnih delov.

Priljubljenost spletnih video storitev je iz dneva v dan večja

Priljubljenost spletnih video storitev

Sektor plačljive televizije telekomunikacijskih operaterjev, se je v preteklem letu zmanjšal za približno 1%. Edina razumljiva razlaga tega trenda, je povečana priljubljenost spletnih video storitev, kot so YouTube*, Netflix*, Skype* in tudi IPTV (Internet Protocol Television). Dejanskih podatkov o številu oseb, ki aktivno uporabljajo te storitve sicer ni, Vendar pa raziskave, ki se jih redno izvaja, kažejo na dosledno povečanje uporabe takšnih storitev. Drug pomemben trend v sektorju plačljive televizije, je naraščajoč delež končnih uporabnikov, ki kupujejo svojo storitev plačljive televizije paketih.

Priljubljenost spletnih video storitev

Priljubljenost spletnih video storitev konstantno raste.

Delež plačljivih televizijskih naročnin, kupljenih v paketih, se je med letoma 2015 in 2016, povečal za več kot 4 odstotne točke.

Najnovejše spremembe pri prevzemu plačljive televizije, so močno vplivale tudi na prihodke. To dokazuje padec povprečnega prihodka na uporabnika, o katerem poročajo ponudniki storitev. Fiksne širokopasovne naročnine, ki podpirajo hitrost prenosa 30Mbps ali več, zdaj predstavljajo že več kot 60% širokopasovne naročniške baze. Pridobitev fiksnega širokopasovnega interneta v paketu, ostaja zelo priljubljena storitev, delež takšnih naročnin pa se je od konca leta 2015, do konca leta 2016, povečal za skoraj 5%.

Naraščajoče število naročnin na fiksne širokopasovne povezave (z možnostjo velike hitrosti prenosa podatkov), je ponudnikom storitev omogočilo, da so uspeli zvišati prihodke na posameznega uporabnika za skoraj 10,0%.

Priljubljenost spletnih video storitev narašča tudi na področju mobilne telefonije

Ob večjem povpraševanju po fiksnih in mobilnih podatkovnih storitvah, se še naprej povečuje tudi uporaba storitev fiksne in mobilne telefonije. Mobilna telefonija je utrdila svoj položaj, kot najpogosteje uporabljena oblika glasovne komunikacije. Se pa je, kljub razvoju, v sektorju fiksne telefonije, promet glasovnih minut precej zmanjšal. Ne glede na upadanje obsega prometa, pa se je število naročnikov fiksne telefonije, povečalo. To kaže, da ljudje še vedno cenijo stacionarno povezavo doma ali v poslovnih prostorih, čeprav je uporaba storitve v upadanju.

Še en pomemben trend se nanaša na spreminjajoče se želje potrošnikov, glede na raven uporabe mobilnih podatkov. Število končnih uporabnikov, ki aktivno uporabljajo mobilne širokopasovne storitve, samo v letu 2016, povečalo za približno 15%. To povečanje sovpada z naraščajočo priljubljenostjo mobilnih aplikacij, družabnih omrežij in drugih spletnih dejavnosti. Temu pa se prilagajajo tudi ponudniki storitev. Velikodušno ponujajo zakup vedno večje količine podatkov, kar pa privabili končne uporabnike, da še bolj intenzivno uporabljajo mobilne širokopasovne podatkovne storitve.