Ponikovalnica ključnega pomena za preprečevanje poplav

Urbano okolje se z gradnjo novih kompleksov, industrijskih con in trgovskih centrov neprestano širi. Zato se vse pogosteje soočamo z izzivi, povezanimi s krčenjem zelenih vodoprepustnih zemljišč, ki so pomembna pri ponikanju vode. Ponikovalnica je torej ključnega pomena za preprečevanje poplav.

Obstaja očitna povezava med razvojem urbanih območij in neuspehom obstoječe infrastrukture za drenažo ob obilnem deževju ali nevihtah. Posledično se v urbanem okolju pojavljajo težave, povezane z zastajanjem padavinskih vod na površini. Površine, ki pokrivajo stanovanjske, trgovske in industrijske cone, preprečujejo naravno vodoprepustnost ter onemogočajo postopno odvajanje padavinskih voda v podzemlje.

To vodi v dejstvo, da se padavinske vode, ki bi se nekoč absorbirale skozi zemljo, zdaj stekajo v kanalizacijski sistem in druge površinske kanale, kar pomeni, da se v kanalizacijo steka celo do 80 % več vode kot prej! Škoda, ki izhaja iz tega presežka vode je dobro znana: poplave, razlivanje voda ter težave na cestah in drugih zazidanih območjih.

Rešitev je ponikovalnica!

Ponikovalnica ali ponikovalno polje je najbolj razširjena oblika ponikanja. Zaželeno je, da neonesnažene padavinske vode s ponikanjem odvajamo v podtalnico ali bližji vodotok. Ponikovalna polja so učinkovita rešitev za gradnjo v primerih pomanjkljive ali neobstoječe kanalizacije, erozije zemlje zaradi odtekajočih meteornih voda, navezave na požiralnike in zaključke obcestnih jarkov, velike količine padavin, poplavno ogroženih območij, slabše prepustnosti zemlje, visoke podtalnice…

Ponikovalna polja AQUAway

Ponikovalna polja AQUAway so izdelana iz polietilena in so posebej primerna za izvedbo ponikovalnih polj različnih velikosti z visoko sposobnostjo ponikovanja ali odvajanja odvečnih meteornih voda nazaj v naravo. Odlikujejo jih številne prednosti, in sicer: nižji stroški vgradnje, enostaven transport in skladiščenje, enostavna in hitra vgradnja, visoka odpornost materiala (možnost uporabe pod parkirišči, cestišči in drugimi povoznimi površinami), dolga življenjska doba, visoka kapaciteta propustnosti, minimalno vzdrževanje in različne možnosti uporabe.

Ponikovalna polja AQUAway

Ponikovalni bloki ENKI

Ponikovalni blok ENKI ne zagotavlja samo pravilnega odvodnjavanja padavinskih voda, temveč tudi zmanjšuje obremenitev kanalizacijskih sistemov in preprečuje neprijetne posledice, povezane z nepremišljeno urbanizacijo. S tem postaja nepogrešljiv del trajnostnega urbanega načrtovanja v boju proti podnebnim spremembam.

ENKI bloki so narejeni iz polipropilena (PP), so visoko vodoprepustni in ekstremno lahki ter se sestavijo na gradbišču s polaganjem enega poleg drugega ali en na drugega. Spojijo se s pomočjo posebnih čepov, s katerimi si pomagamo tudi pri njihovem poravnavanju. So enostavni za montažo, imajo visoko odpornost na obremenitve, so lahki …

Ponikovalni bloki ENKI

Zaščitite svoj objekt pred meteornimi vodami z modulnim sistemom AQUAway ali ENKI in poskrbite, da boste dobro zaščiteni tudi ob močnejših nalivih!