Dobro urejena domača kanalizacija za miren spanec

Potreba po kanalizaciji se je pojavila takoj, ko so začela nastajati gostejša naselja. Poznali so jo že v antični Grčiji in velja za eno najstarejših infrastruktur. Kanalizacija služi odvajanju meteornih/padavinskih in komunalnih odpadnih voda. Komunalne odpadne vode delimo na hišne, industrijske in kmetijske odpadne vode. Padavinske odpadne vode pa so vode, ki odtečejo v kanalizacijo s streh, prometnih in drugih urejenih javnih površin.

Vsa voda, tako meteorna kot tudi odpadna, največkrat teče gravitacijsko po zaprtih ceveh. Nahajajo se pod tlemi, z namenom, da ne ovirajo prometa ali drugih »aktivnosti« in z namenom, da umazana voda ne povzroča smradu ali nevarnosti nastanka prenašanja nalezljivih bolezni.

Kvalitetne cevi za kanalizacijo so zanesljive in trajne

Kanalizacijske cevi so zelo podobne vodovodnim, le da so izdelane iz materialov, ki so bolj odporni na agresivne kanalske vode. Le-ti morajo ustrezati različnim standardom, najpomembneje pa je, da so vodotesni. Sicer pa za kanalizacijske cevi velja, da so zanesljive, trajnostne, zdržijo večje zemeljske pritiske in so enostavne za polaganje ter vodotesno spajanje.

Kvalitetno urejena domača kanalizacija je ključ do mirnega spanca.

Več o kanalizacijskih ceveh – kakšne obstajajo, kako se med seboj razlikujejo, katere so bolj in katere manj primerne, lahko preverite kjer že več kot 40 let skrbijo za proizvodnjo in prodajo materialov za kanalizacijo in vodovod in so  na tem področju veliki strokovnjaki.

»Če se boste priključili na javno kanalizacijo, potrebujete soglasje za priključitev. Za to boste potrebovali potrjeno gradbeno dovoljenje, PZI kanalizacijskega priključka in dokazilo, da ste izpolnili pogoje, ki vam jih je naložilo komunalno podjetje. V primeru, da priključitev na javno kanalizacijo za vaš dom ni mogoča, boste morali iskati alternativo in ena izmed njih je nakup male čistilne naprave« pojasnjujejo v podjetju Zagožen d.o.o. Mala čistilna naprava, v kateri potekajo biološki procesi v štirih fazah, bo poskrbela za očiščenje odpadnih voda na lastnem zemljišču do te mere, da so nato primerne za izpust v okolje.

Kdaj je potrebno vgraditi čistilno napravo?

Komunalno čistilno napravo morajo imeti vsi objekti, ki se nahajajo na območju brez javne kanalizacije in povsod tam, kjer ni predvidena javna kanalizacija oziroma na tistih območjih, ki niso v aglomeraciji. Ali je vaš objekt na tem območju ali ne, lahko preverite na spletni strani Atlas okolja. V primerih, ko čiščenje s komunalno napravo ni dovoljeno oziroma zadostno, pa je potrebno zgraditi nepretočno greznico.

Faze delovanja domače čistilne naprave

Pravilno delovanje kanalizacije je zelo pomembno za zmanjšanje vplivov odpadnih voda na okolje ter za zagotavljanje zdravja ljudi in kakovosti bivalnega okolja. Glavni namen kanalizacijskega sistema je, da odpadno vodo ustrezno očistimo, preden jo ponovno izpustimo v okolje.