Zakaj so koristne team building delavnice?

Kaj je team building? Zakaj so koristne team building delavnice? O team building delavnicah slišimo vse pogosteje, a pogosto ne razumemo kaj se na teh delavnicah dogaja in kakšne so koristi za udeležence. Team building je oblika izkustvenega učenja, kjer se zaposleni, ki delajo v timu, poskušajo še bolj povezati, učijo se komuniciranja in se dodatno motivirati za delo. Poznamo več oblik team buildinga, najbolj poznan je zabavni in strokovni. Zabavni del poteka v bolj sproščenem ozračju, medtem ko je strokovni del bolj resen in posvečen resnim tematikam. Team building delavnice, ki jih pripravijo profesionalni trenerji, potekajo precej drugače, kot organizacija dogodka, kjer najamejo piknik prostor, ali pa kot predavanje v učilnici, kjer udeleženci samo zbirajo informacije. Team building igre, so na prvi pogled res podobne igri in zabavi, a strokovno vodene igre, so prav gotovo več kot to. Igre so zgolj sredstvo, s katerim animator vpliva na procese razmišljanja udeležencev. Glavni namen srečanja je ta, da zaposleni sami pridejo do rešitev in novih spoznanj.

Kaj je team building in kaj se dogaja s skupino, ki rešuje naloge?

Team building igre pod strokovnim vodstvom, kjer je prisotna dobra animacija, udeležencem prinašajo mnoge koristi. Mnogi zaposleni ne vedo dobro, zakaj so koristne team building delavnice in kaj je team building, zato je koristno, da se jih udeležijo, kadar so povabljeni. V skupini, ki skupaj rešuje naloge, se dogajajo mnogi procesi, ki bodo dolgoročno dobro vplivali na medsebojno komunikacijo in motivacijo za delo:

kaj je team building

1.  V skupini, ki je povabljena na team building igre, se močno poveča pripadnost.
2.  Komuniciranje med udeleženci postane bolj odprto, poslovna komunikacija se močno izboljša.
3.  Team building igre dobro vplivajo na medsebojno zaupanje, medsebojni odnosi pa močno izboljšajo.
4.  Sodelovanje v skupini se izboljša in lažje in bolje iščejo rešitve.
5.  Dogodek je dobra motivacija tima, saj vsak udeleženec spozna svojo vlogo v skupini.
6.  Reševanje konfliktov postane lažje, saj se udeleženci naučijo, kako ukrepati v primeru sporov in nesoglasij.
7.  Zaposleni na delavnicah lahko presežejo omejujoča prepričanja, ki jih ovirajo v medsebojnih odnosih.
8.  Poveča se učinkovitost tima in skupino vodi skupna vizija.
9.  Na delavnicah udeležence pogosto doleti AHA efekt, to pomeni, da nenadoma uvidijo rešitev problema.
10.  Igre logike in kreativne delavnice so predvsem zabavne, učenje pa poteka spontano in sproščeno.

Viri:

Brian Tracy, Zaposlite in zadržite najboljše