Priljubljenost spletnih video storitev je iz dneva v dan večja

Priljubljenost spletnih video storitev

Sektor plačljive televizije telekomunikacijskih operaterjev, se je v preteklem letu zmanjšal za približno 1%. Edina razumljiva razlaga tega trenda, je povečana priljubljenost spletnih video storitev, kot so YouTube*, Netflix*, Skype* in tudi IPTV (Internet Protocol Television). Dejanskih podatkov o številu oseb, ki aktivno uporabljajo te storitve sicer ni, Vendar pa raziskave, ki se jih redno izvaja, kažejo na dosledno povečanje uporabe takšnih storitev. Drug pomemben trend v sektorju plačljive televizije, je naraščajoč delež končnih uporabnikov, ki kupujejo svojo storitev plačljive televizije paketih.

Priljubljenost spletnih video storitev

Priljubljenost spletnih video storitev konstantno raste.

Delež plačljivih televizijskih naročnin, kupljenih v paketih, se je med letoma 2015 in 2016, povečal za več kot 4 odstotne točke.

Najnovejše spremembe pri prevzemu plačljive televizije, so močno vplivale tudi na prihodke. To dokazuje padec povprečnega prihodka na uporabnika, o katerem poročajo ponudniki storitev. Fiksne širokopasovne naročnine, ki podpirajo hitrost prenosa 30Mbps ali več, zdaj predstavljajo že več kot 60% širokopasovne naročniške baze. Pridobitev fiksnega širokopasovnega interneta v paketu, ostaja zelo priljubljena storitev, delež takšnih naročnin pa se je od konca leta 2015, do konca leta 2016, povečal za skoraj 5%.

Naraščajoče število naročnin na fiksne širokopasovne povezave (z možnostjo velike hitrosti prenosa podatkov), je ponudnikom storitev omogočilo, da so uspeli zvišati prihodke na posameznega uporabnika za skoraj 10,0%.

Priljubljenost spletnih video storitev narašča tudi na področju mobilne telefonije

Ob večjem povpraševanju po fiksnih in mobilnih podatkovnih storitvah, se še naprej povečuje tudi uporaba storitev fiksne in mobilne telefonije. Mobilna telefonija je utrdila svoj položaj, kot najpogosteje uporabljena oblika glasovne komunikacije. Se pa je, kljub razvoju, v sektorju fiksne telefonije, promet glasovnih minut precej zmanjšal. Ne glede na upadanje obsega prometa, pa se je število naročnikov fiksne telefonije, povečalo. To kaže, da ljudje še vedno cenijo stacionarno povezavo doma ali v poslovnih prostorih, čeprav je uporaba storitve v upadanju.

Še en pomemben trend se nanaša na spreminjajoče se želje potrošnikov, glede na raven uporabe mobilnih podatkov. Število končnih uporabnikov, ki aktivno uporabljajo mobilne širokopasovne storitve, samo v letu 2016, povečalo za približno 15%. To povečanje sovpada z naraščajočo priljubljenostjo mobilnih aplikacij, družabnih omrežij in drugih spletnih dejavnosti. Temu pa se prilagajajo tudi ponudniki storitev. Velikodušno ponujajo zakup vedno večje količine podatkov, kar pa privabili končne uporabnike, da še bolj intenzivno uporabljajo mobilne širokopasovne podatkovne storitve.