Pomen in prednosti team buildinga

Za vse podjetnike, ki so kadarkoli že razmišljali o tem, da bi za svoje zaposlene organizirali team building dogodek, smo spodaj pripravili nekaj koristnih napotkov, da bo njihova odločitev za team building lahka in dobra.

Pomen in prednosti team buildingaPreden se sploh odločimo, da bomo za svoje podjetje organizirali team building dogodek, si je treba natančno odgovoriti kaj vse je team building, kako poteka razvoj tima (t.i. team development), kakšni timski izzivi se vse lahko odpravljajo in rešujejo z organizacijo takšnega eventa in pa tudi razliko med osebnim in timskim coachingom. Osebni coaching se dotika razvoja posameznika na nivoju delovanja ene osebe z drugo. V tem primeru je govora o mentorstu kot timskemu delu za dosego ciljev mentoriranca, je pa seveda pri tem ključno, da mentoriranec izbere dobrega mentorja, za svoje delo.

Potenciali team building programa za mala podjetja in start-up-e

team building za podjetjaKljub zavedanju prednosti, ki jih vse več podjetjem prinaša redno izvajanje team building delavnic, pa predvsem mlada podjetja, startup-u in podobni še vedno ne razumejo povsem celotnega potenciala, ki ga omogoča izvedba team building programa.

Zato ni narobe, če se potencialno podjetje, ki se zanima za organizacijo team buildign dogodka, predhodno zelo dobro pouči o tem kaj team building za podjetja sploh je, da uskladi cilje teambuilding programa s cilji podjetja, preveri kakšne so vse lahko koristi team buildinga za firme (od gradnje zaupanja, reševanja konfliktov, v kolikor je to potrebno, boljšega sodelovanja med zaposlenimi skozi izvedbo različnih iger in zabava zaposlenih).

Krasne primere team building programov plus vse možne prednosti in koristi, ki jih prinaša team building za podjetja, boste našli v članku Zakaj si team building za podjetja zasluži vašo pozornost.

Pomen in prednosti team buildinga

Na vprašanje kaj je team building si najlažje odgovorimo tako, da z njo opredelimo najrazličnejše dogodke oz. intervencije z namenom, da dosegamo cilje nekega tima. Te intervencije so lahko srečanja, delavnice, coachingi, vse te pa prispevajo k krepitvi timskega dela v najrazličnejših organizacijah).

Pogosto boste zasledili, da so opredelitve o tem kaj je team building na različnih mestih, zelo različne, a prvenstveno gre za gradnjo tima in skupin z namenom, da se dosegajo z ekipo različni rezultati.

Največkrat so v razvoj tima vključene praktične naloge, ki so pomešane z izvajanjem najrazličnejših aktivnosti v naravi, zelo pogosto pa so te praktične naloge, povezane še z refleksijo, analizo in poglobljeno diskusijo o tem kaj in kako je sama naloga oz. izziv potekal.

Pomen in prednosti team buildinga se največkrat odražajo skozi naslednje koristi:

  • izboljša se komunikacija med udeleženci
  • izboljšajo se lastnosti vodij, ki vodijo in razvijajo time
  • izboljša se komunikacija in odločanje v timu
  • izboljšana je stopnja zaupanja v timu sodelovanje, pomoč udeležencev in pa tudi medsebojno povezovanje
  • izboljša se ustvarjalnost in inovativnosti udeležencev tema building programov,
  • lažje se rešujejo konflikti v skupinah, itd…

Če tudi vas zanimata pomen in prednosti team buildinga, si lahko dodatne informacije, preberete še na tej strani, še posebej, če vas zanima organizacija team building programa na sosednjem Hrvaškem.